домГораВ ДГС Клисура се проведе обучение на лесовъдския персонал за действие при...

В ДГС Клисура се проведе обучение на лесовъдския персонал за действие при горски пожар

- Advertisement -spot_img

В ДГС Клисура, съвместно с РСПБЗН-Карлово, се проведе инструктаж-обучение на лесовъдския персонал за методите, действията, изискванията и правилата за гасене на горски пожари.

Лектор на обучението беше главен инспектор РСПБЗН-гр. Карлово Никола Серкьов.

Допълнително бяха обсъдени и теми свързани с долекарска помощ, правила за ЗБУТ в горски територии, оперативна техника за гасене на пожари и др.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини