домБългарияБАСЗЗ отново подкрепи Централна селскостопанска библиотека към ССА

БАСЗЗ отново подкрепи Централна селскостопанска библиотека към ССА

- Advertisement -spot_img

Верни на традициите си в сферата на корпоративната социална отговорност и в продължение на партньорството си, Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) подкрепи с 4 000 лева ремонта, обновяването, оборудването и модернизирането на Централна селскостопанска библиотека (ЦСБ), част от Селскостопанска академия (ССА).

Председателят на ССА проф. дн инж. Мартин Банов връчи на Стайко Стайков, председател на УС на БАСЗЗ, сертификат за помощта.

Това е второто по ред дарение за ЦСБ, а средствата са събрани целево от членовете на БАСЗЗ.

„За нас подкрепата на научните и академични среди, в частност на ЦСБ е кауза. Ще се радваме ако с наша помощ се съхрани тази съкровищница с безценна информация за поколенията. Да се използва в научноизследователската и преподавателската дейност от учените, докторантите, преподавателите, изследователите и т.н. Не на последно място да се осигурят и подходящи условия за екипа на библиотеката. Пътят за дългосрочното и устойчиво стопанисване, управление и опазване на земеделските земи, респективно за качествен скок в селското стопанство е един. Той е в партньорството между неправителственият сектор с държавната и местна власт, стъпвайки на научните достижения“, каза Стайко Стайков.

Проф. дн инж. Банов: „Първото дарение даде възможност да се положи началото на оформянето на сбирката от редки и ценни издания на Централната селскостопанска библиотека чрез изграждането на специализирано хранилище. Осигуриха се подходящи условия за тяхното съхранение и за провеждане обучение на студенти. Днес вече се работи по дигитализиране на този фонд, за да може всеки един от нас да се докосне до тези безценни научни трудове, които свидетелстват не само за историята на земеделието, но и за политическото и обществено-икономическото развитие на държавата. С получаването на новото дарение, ще продължим да развиваме дейността на ЦСБ и  разширим достъпа на все по-широк кръг от потребители от различни научни области.“

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини