домЗемеделиеЗастрахователите могат да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция

Застрахователите могат да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция

- Advertisement -spot_img

  Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схемата за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”.

    Образец на споразумението може да бъде намерен на сайта на ДФЗ.

  Припомняме, че до 9 юни 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция.

    Финансовият ресурс по помощта за 2023 г. е 3,5 млн. лв.

  Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини