домГораПодпомагане на 6707 декара гори на територията  на ДЛС - Балчик, ДГС...

Подпомагане на 6707 декара гори на територията  на ДЛС – Балчик, ДГС – Добрич, ДГС – Преслав и ДГС – Суворово е извършено по проект

- Advertisement -spot_img

Подпомагане на 6707 декара гори на територията  на ДЛС-Балчик, ДГС-Добрич, ДГС-Преслав и ДГС-Суворово е извършено по проект „Подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП ДП“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. При 1794 декара подпомагането е направено със собствени работници, а при останалите декари с фирми. Към месец август е отчетено осветление при 5961 декара в Балчик, Варна, Суворово, Тервел и Цонево, като тук работата със собствени работници е върху 1115 декара. Почистване за залесяване е извършено на 778,5 декара в ДЛС-Балчик, ДГС-Генерал Тошево, ДГС-Добрич и ДЛС-Тервел, а почвоподготовка и залесяване при 57 декара в ДГС-Нови пазар. Още 47,9 декара са залесени в Омуртаг. По проекта, в разсадника на ДГС-Шумен край село Салманово, вече се отглеждат и 5400 тополови фиданки, които ще се използват при есенното залесяване.

Проектът „Подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП ДП“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. предвижда да бъде извършена почвоподготовка и залесяване на 1 159 дка държавни горски територии, отстраняване на нежеланата растителност, заглушаваща семенните фиданки, върху площ от 9 796дка, подпомагане на естественото възобновяване върху площ от 28 608 дка, отглеждане на новосъздадени култури на площ от 188 дка и др. Предвижда се изпълнение на лесовъдски практики и залесяване в рамките  на защитени територии от Натура 2000 сред които Камчийска, Котленска и Еменска планина, Провадийско-Роякско и Шуменско плато и Суха река.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини