домБългарияНССЗ провежда инфокампания за здравословните и безопасни условия на труд в земеделието

НССЗ провежда инфокампания за здравословните и безопасни условия на труд в земеделието

- Advertisement -spot_img

НССЗ ще проведе информационна кампания на национално ниво по разясняване на условията за полагане на труд, включващи и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно българското законодателство.

Тези условия едновременно представляват и т. нар. „социална условност“, която се явява като едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагането от интервенции под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие (съгласно чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115) от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР 2023-2027).

Кампанията се провежда в изпълнение на чл. 56 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който НССЗ се задължава да предоставя консултации на бенефициентите по Общата селскостопанска политика (ОСП), относно правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и здравословните и безопасните условия на труд. Изискванията в сферата на социалната условност се прилагат на равнище земеделско стопанство и засягат всички работещи в него. Проверките за спазване на изискванията със санкции ще започнат от 1 януари 2025 г., до тогава правилата за социалната условност в България ще се прилагат, но без санкции.

В рамките на инициативата всички териториални областни офиси (ТОО) на НССЗ в страната ще организират и проведат по едно събитие  от 25 септември до 5 ноември 2023 г. Графикът на събитията може да видите по-долу, а при интерес от страна на земеделските стопани, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в ТОО на НССЗ.

Кампанията се провежда съвместно с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, чиито експерти от териториалните дирекции по време на срещите ще отговарят на въпроси зададени им от земеделските стопани.

График за провеждане на съвместните информационно-обучителни събития

ТООПланирана датаНачален час Място на провеждане
1Благоевград5.10.2023 г. 10:30 ч.гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, зала на МИГ Сандански
2Бургас18.10.2023 г.10:00 ч.в сградата на Областна управа – Бургас
3Варна10.11.2023 г.9:00 ч.гр. Варна, хотел „Аква“, ул. „Девня“ 12-А, 
4Велико Търново31.10.2023 г.10:00 ч.гр. Велико Търново, Областна дирекция „Земеделие“, бул. „Никола Габровски“ № 71
5Видин12.10.2023 г.  10:00 ч.гр. Видин, сграда на ОДЗ Виден (Растителна защита), ул. „Рибарска“ № 12, ет.1
6Враца06.10.2023 г.10:00 ч.гр. Враца, зала на Регионално управление на образованиетона, ул.”Софроний Врачански” № 6
7Габрово20.10.2023 г. 10:30 ч.гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 1, зала на Габровска търговско-промишлена палата
8Добрич05.10.2023 г.10:00 ч. В офиса на ТОО Добрич, пл. Свобода № 5, ет. 8.
9Кърджали01.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Кърджали, сграда на НТС, ул. „Булаир“ 35, зала 207
10Кюстендил24.10.2023 г.10:30 ч.гр. Кюстендил, Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ № 2, зала на ет. 2 
11Ловеч17.10.2023 г.13:00 ч.гр. Ловеч, сграда на Областна администрация – Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, зала № 101
12Монтана06.10.2023 г. 10:00 ч.гр. Монтана, зала на ДФ „Земеделие“, бул. „Трети март“ 74, ет. 6
13Пазарджик26.09.2023 г.10:00 ч.гр. Пазарджик, Зала на НТС, ул. „Цар Шишман“ № 2 (намира се в съседство с Областен информационен център)
14Перник12.10.2023 г.11:00 ч.гр. Перник, зала на НТС, площад „Кракра Пернишки“ 1 
15Плевен18.10.2023 г.10:00 ч.гр. Плевен, зала на ТОО Плевен, ул. „Васил Левски“ 1, ет. 3, ст. 312
16Пловдив18.10.2023 г.10:00 ч.гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, ет. 1 – Водна палата (офис на ТОО Пловдив, НССЗ)
17Разград01.11.2023 г. 10:00 ч.гр. Разград, в залата на ТОО-Разград, ул. „Дондуков“ № 3 (сграда на Областно пътно управление), ет. 3, офис 34
18Русе19.10.2023 г.10:00 ч.гр. Русе, зала на Областна администрация Русе, пл. „Свобода“ № 6
19Силистра5.10.2023 г. 9:30 ч.гр. Силистра, зала на ТОО Силистра, ул. „Хр.Смирненски“ № 2, ет.2
20Сливен19.10.2023 г.10:00 ч.гр. Сливен, зала на Военен клуб, бул. „Цар Освободител“ № 5 (бивш ДНА)
21Смолянпредстои  
22София11.10.2023 г. 13:00 ч. гр. Своге, в Народно читалище „Градище – 1907“, ул. „Цар Симеон“ № 29
23Стара Загора04.10.2023 г.10:00 ч. гр. Стара Загора, хотел Сити, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23
24Търговище05.10.2023 г.13:00 ч. гр. Търговище, сграда на НТС, ул. „Славейков“ № 4 
25Хасково19.10.2023 г. 10:00 ч.гр. Хасково, сграда на НТС, бул. „Сан Стефоно“ № 3
26Шумен31.10.2023 г.10:00 ч.гр. Шумен, офис на ТОО – Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 99, ет. 1
27Ямбол24.10.2023 г.10:30 ч.гр. Ямбол, зала Областен информационен център – Ямбол, ул. „Търговска“ № 34
- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини