домГораЕксперти от ИАГ взеха участие в работна среща на консорциума по проект...

Експерти от ИАГ взеха участие в работна среща на консорциума по проект СЕЕ2АСТ

- Advertisement -spot_img

Експерти от ИАГ взеха участие в третата работна среща на консорциума по проект СЕЕ2АСТ по програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г. на ЕС в гр. Загреб, Хърватия

На 19 септември 2023 г. в Загреб се събраха 17-те партньори по проекта „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика“ –  CEE2ACT за провеждане на третата работна среща на консорциума, домакин на която беше хърватският партньор WWF-Adria. Проектът навлиза във втората си година на изпълнение – година на активни дейности. На срещата партньорите обсъдиха текущите дейности по съответните Работни пакети и техния напредък, като се наблегна на дискусиите, касаещи създаването на Национални биоикономически центрове/хъбове в 10-те целеви страни от Централна и Източна Европа, една от които е България.

Партньорите участваха в различни интерактивни сесии относно целите на хъбовете, критериите за оценка и дейностите за трансфер на знания, отговарящи на нуждите на 10 страни от Централна и Източна Европа. Няколко от водещите лидери на работни пакети по проекта  представиха нови електронни решения, които ще започнат да функционират през март 2024 г.

Всички партньори имаха шанса да участват в откриването на Хърватския център/хъб за биоикономика в Загреб, като събитието се проведе на 20 септември, в присъствието на министъра на земеделието на Хърватия – г-жа Мария Вукович. През следващите две години хърватският център в сътрудничество с Министерството на земеделието ще работи за наблюдение на изпълнението на Стратегията за биоикономика и ще насърчава сътрудничеството на всички заинтересовани страни в обмена на информация, знания и опит, какъвто се надяваме да бъде резултатът и за нас като целева държава с оптимални ресурси в сферата на биоикономиката.

От българска страна в срещите участие взеха д-р инж. Любчо Тричков – координатор на проекта и Николета Динева, експерт „Заинтересовани страни“, част от екипа на Изпълнителна агенция по горите, партньор в консорциума изпълняващ проект CEE2ACT., в който Изпълнителна агенция по горите е партньор. 

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини