домБългарияВътев: Един от приоритетите ни е да приложим на практика постиженията на...

Вътев: Един от приоритетите ни е да приложим на практика постиженията на аграрната наука

- Advertisement -spot_img

Един от приоритетите на МЗХ е да приложим на практика постиженията на аграрната наука и така да решаваме въпросите, пред които са изправени земеделските производители.  Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, който взе участие в научна сесия в БАН, на която бе представен докладът „Проблеми и насоки за устойчиво развитие на аграрния и лесовъдния сектор в Република България“.

„Време е да започне обществен дебат, който да покаже, че земеделието от приоритетен на думи отрасъл трябва да се превърне в национален приоритет“, заяви при представянето на доклада акад. Атанас Атанасов.

В доклада бяха изложени настоящите проблеми, свързани с развитието на земеделието в България и в глобален план, нарастващото значение на сектора за останалите индустрии и за изхранването на световното население, ролята му за управлението на редица кризи и конфликти.

„От гледна точка на днешния и утрешния ден България има два еднакво важни приоритета за изпълнение: енергийна сигурност и суверенитет, и продоволствената сигурност и суверенитет“, заяви акад. Атанасов.

Той изтъкна, че новата ОСП от 2003 г. насам е изправена пред двойно предизвикателство: как да създаде, от една страна, високопродуктивно и високоефективно земеделие, а от друга страна, как то да бъде високоустойчиво, силно екологично и мултифункционално, и в крайна сметка конкурентноспособно на международния пазар. В доклада бе направена и прогноза за въздействие на европейската Зелена сделка върху агросектора в условията на засилена конкуренция и настоящите пазарни предизвикателства.

Акад. Атанасов посочи, че България разполага с особено благоприятно съчетание от почвено-климатични условия и изобилие от водни източници, което прави условията в страната изключително подходящи както за конвенционално, така и за биоземеделие, което в перспектива дава сериозен шанс за дребните фермери, включително в съчетание с туристическите услуги.

В рамките на научната сесия състоянието на горския сектор бе представено от акад. Александър Александров, който акцентира върху икономическото и социалното значение на горските екосистеми.

В заключение министър Кирил Вътев посочи, че МЗХ разчита на аграрната наука за решаването на редица въпроси, сред които напояване, повишаване на производството и развитие на пазарно ориентирано и конкурентоспособно земеделие.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини