домБългарияНов сорт едролистен тютюн „Виржиния 0842“ регистрираха учени от Института по тютюна...

Нов сорт едролистен тютюн „Виржиния 0842“ регистрираха учени от Института по тютюна и тютюневите изделия

- Advertisement -spot_img

Селекционери на новия сорт едролистен тютюн „Виржиния 0842 са ас. Марина Друмева-Йончева от Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) на Селскостопанска академия край Марково, Пловдив, проф. д-р Христо Бозуков (два пъти служебен земеделски министър и бивш директор на ИТТИ), доц. д-р Мария Къшева – настоящ директор на научото звено към Академията и ученият в него доц. Йовчо Кочев. „Виржиния 0842“ вече е включен в официалната сортова листа на България.

Тютюнът от сортовата група „Виржиния“ е най-отглежданият тютюн в света и основна съставка в производството на цигари на American Blend и Virginia Blend. Едролистни тютюни от тази сортова група са въведени за първи път в България през 1937 г., в Мъглижки окръг. 

Научното изследване е проведено през периода 2019 – 2022 г. при производствени условия в райони гр. Пловдив и гр. Пазарджик. Извършена е пълна биологична характеристика и оценка на основни качествени показатели на получената тютюнева суровина на нова линия едролистен тютюн „Виржиния“ 0842. Установени са основни физични показатели на сухия тютюн. Определени са основните химични показатели никотин, разтворими захари, общ азот и пепел на тютюна. Резултатите от работата показват високи стойности на никотина (1.02 до 3.78) при „Виржиния“ 0842 спрямо контролата „Виржиния“ 0514. Стойностите на общите захари при „Виржиния“ 0842 от трите реколти са много високи и при двете класи (11.10 – 25.52). Съдържанието на пепел е ниско – в интервала 8.01% до 15.09 %, което е показател за висока съдържателност на листата. Общият азот за „Виржиния” 0842 е в интервала 1,52 – 2,85 %, а при контролата 3.04 – 3.61. Определена е скоростта на свободно горене на тютюн „Виржиния“ 0842 (2.74 до 2.85 mm/min).

Едрината на листата е много важен физичен показател, който се определя при органолептичната оценка на тютюна. Въз основа на съотношението дължина/ширина на тютюневия лист може да се направи извод за принадлежността му към даден тип. При едролистните тютюни по-голямата едрина на тютюневия лист е показател за по-голяма характерност и типичност на сорта. Листата 7-ми, 14-ти и 18-ти на Линия 0842 от реколти ’2020, ’2021 и ’2022 година на „Виржиния 0842 са с дължина близка до контролата и е по-голяма от типичната за типа 50 см. Поради високите температури и ниската влажност през трите години на изследване, листата на линията са с малко по-малки размери спрямо контролата. Над 80 % от листата на „Виржиния” 0842 са с дължина в интервала 50 – 60 см, показател характерен за едролистните тютюни.

За технологичният показател брой листа в килограм тютюн при „Виржиния” 0842 се наблюдават много добри стойности за трите години на изследване за двете класи. Процентът главен нерв е приблизително еднакъв за контролата и линията. От икономическа гледна точка, технологичният показател условен цигарен рандеман (брой цигари в килограм тютюн) за всеки сорт е много важен. Зависимостта между цигарения рандеман и физичния показател плътност на листа е обратно пропорционална. Най-добри стойности за цигарения рандеман се наблюдава при линията „Виржиния” 0842 от реколта ’2022 г. за първа класа и за реколта ’2022 г. за втора класа

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини