домБългарияВътев: Подпомагането на сектор „Тютюн“ с преходна национална помощ трябва да продължи

Вътев: Подпомагането на сектор „Тютюн“ с преходна национална помощ трябва да продължи

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните ще настоява да се запази преходната национална помощ за сектор „Тютюн“ заради социалното и демографско значение на тази мярка. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред Консултативния съвет по тютюна, който се проведе в МЗХ. Помощта е насочена към осигуряването на подкрепа за фермерите, за да имат те възможност да инвестират в алтернатива на производството, която да е успешна на пазара, коментира министър Вътев.

„Ще съдействаме на тютюнопроизводителите, като целта на преходната национална помощ е да осигури преход към друго производство“, коментира заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев.

Преходната национална помощ за сектора е с намаляващ бюджет с по 5% годишно. Референтният период 2007-2009 г. бе променен на 2016-2018 г. Всеки земеделски стопанин посочва еднократно при заявяването на схемата една предпочитана година от референтния период, за която доказва изкупените количества за определяне на подпомагането.

Представителите на браншовите организации поискаха за 2023 г. преходната национална помощ за сектора да бъде в размер на 71 млн. лв. и предложиха изчислени от тях ставки по сортовите групи. Те бяха информирани, че окончателният размер на  подпомагането ще бъде утвърден със Закона за държавния бюджет за 2024 г. Консултативният съвет гласува при евентуална промяна в сумата за подкрепата поисканите от производителите ставки да бъдат преизчислени при запазване на същото процентно съотношение спрямо сегашното им искане.

По оперативни данни на МЗХ през 2023 г. са засети 2 282 ха с ориенталски тютюн или с 22,6% повече спрямо 2022 г. Произведени са 3 411 т, което е ръст от 33,5%, а средният добив от декар е увеличен с 8,7% до 150 кг.  Засетите площи с Вирджиния са 431 ха или с 26,7% по-малко в сравнение с предходната година. Продукцията е 373 т или намаление с 22,3%, при увеличен среден добив с 26,1 на сто до 116 кг/дка.  Площите за реколтиране с Бърлей са 140 ха тази година или 20,9% по-малко спрямо 2022 г. Обраното количество е с 18,8% по-малко или 267 т при 3,2% ръст на средния добив до 192 кг/дка. Към 5 октомври 2023 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите са вписани 7374 производители.

Браншовите организации заявиха, че основните проблеми в сектора са недостигът на работна ръка при по-едрите производители, както и липсата на приемственост между поколенията при средните и малките стопани. Те предложиха за 2023 г. тютюнът да бъде включен по схемата de minimis, като изтъкнаха, че средно обработват по 1,5 ха. „Нашето предложение е никой в сектор „Земеделие“ да не бъде изключен от de minimis, при условието да бъдат подпомогнати най-малките, които не са получили нищо по друга мярка или интервенция“, посочи министър Вътев. 

На заседанието бяха представени новите правила за организацията и дейността на Консултативния съвет. За браншовите организации на производителите на суров тютюн е въведено изискването да са регистрирани като юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да са извършвали са дейност в последните 3 години, членовете им да са не по-малко от 100 тютюнопроизводители и да представят ежегодна справка за членския състав към 30 юни на съответната година.

В следващите пет години нашето земеделие трябва да върви към генерално преструктуриране с продукти, които могат да бъдат успешни на пазара и с висока добавена стойност, заяви в заключение министър Вътев.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини