домБългарияВ експлоатация е нов зърнен терминал в Пристанище Варна

В експлоатация е нов зърнен терминал в Пристанище Варна

- Advertisement -spot_img

След приключване на първи етап от инвестиция за над 25 милиона евро успешно завърши обработката на кораб с пшеница чрез нова специализирана обработваща система за зърно на Пристанищен треминал Варна – Запад, предаде Maritime.bg.

В резултат от инвестиционно партньорство между „Пристанище Варна‘‘ ЕАД и „Зърнен терминал Варна Запад“ АД системата вече е в експлоатация и представлява съвкупност от технологични иновации и инфраструктурни решения, които ще подобрят ефективността и конкурентоспособността както на двете дружества, така и на клиенти и търговци от целият регион.

В Пристанищен терминал Варна – Запад през специализираната инсталация, беше успешно завършена обработката на моторен кораб „HTK FORTUNE”, натоварен с 35 000 тона българска пшеница с направление Алжир. Текущо въведената обработваща система позволява постигане на товарни норми от 450 тона на час или около 10 000 тона в денонощие на една работна точка, като това е само първата стъпка в разширяването на дейността на пристанището в обработката на зърно, коментират от „Пристанище Варна“ ЕАД. 

Първият етап от инвестицията включва модернизация на товарния процес чрез използване на специализирана машина за товарене на зърно „Ship loader“, технологични транспортни ленти и въздушни конвейори, съчетани с новоизградена инфраструктурата за приемане, автоматично пробовземане и съхранение на зърно. Това осигурява оптимални условия за товарене на кораби и обработка на зърното с висока производителност, точност, като цялата система е по-щадяща околната среда. 

До 12 месеца се очаква да приключи и доставката и въвеждане в експлоатация на ново комплексно технологично оборудване, което ще позволи двойно увеличение на товарните норми на специализираните съоръжения, като корабната норма на товарене да достигне над 20 000 тона за денонощие. Общите възможности на терминала ще позволяват паралелна специализирана обработка на няколко кораба със зърно, за да се осигури общ износ през кейовете от над 35 000 тона в денонощие. Изграденият капацитет за съхранение на зърно до този момент е 100 000 тона.

Финализиране на инвестиционните процеси ще гарантира и пълно натоварване на капацитета на складовата и пристанищна инфраструктура, така че да позволява обработка на над 2 милиона тона зърно годишно само през терминал Варна – Запад, коментират от „Пристанище Варна“ ЕАД.  

Тези инвестиции са в унисон с прогнозите и осигуряват възможности за допълнителен растеж и разширение на бизнеса. Въвеждането в експлоатация на висококапацитетната обработваща система и инфраструктурните подобрения представляват важна стратегическа стъпка, укрепваща позициите на компаниите в сектора на зърнопроизводството и потвърждават ангажиментите на „Пристанище Варна“ ЕАД и на „Зърнен терминал Варна Запад“ АД към модернизацията и иновациите в бизнеса.

Тази предприемаческа дейност ще подсили позициите на двете дружества в пазара за обработка на зърно, както и ще допринесе за стабилността и растежа на двете компании, коментират от „Пристанище Варна“ ЕАД.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини