домГораДобро е състоянието на семепроизводствените градини в обхвата на ГСС-Пловдив

Добро е състоянието на семепроизводствените градини в обхвата на ГСС-Пловдив

- Advertisement -spot_img

Добро е състоянието на семепроизводствените градини на територията на Горска семеконтролна станция – Пловдив /ГСС/, показа проверка на станцията. Обходите се извършват през последните два месеца като специалисти от ГСС – Пловдив участват активно в оказването на методическа помощ и практическа теренна работа при изпълнението на зададените предписания по дейностите в семепроизводствените градини. 

Съвместно с екипи на териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие са проверени мероприятията по формиране на короните на дървета в генеративни семепроизводствени градини (ГСГ) от бял бор на териториите  на Държавно горско стопанство – Смилян, ДГС Смолян, ДГС Борино, ДГС Славейно, ДГС Михалково, ДГС Пловдив, ДЛС Широка поляна.  

Извършен е  контрол по изпълнението на зададените предписания по задължителните дейности в семепроизводствени градини  на територията на Държавно горско стопанство – Сливен, ДГС Нова Загора, ДГС Стара Загора, ДГС Мъглиж, ДГС Чирпан и ДЛС Женда.

Вегетативните и генеративните семепроизводствени градини, осигуряват горски репродуктивни материали, генетически подходящи, с ценни наследствени качества и контролиран произход, които ще се използват за лесовъдски цели.

Контолът по изпълнението на дадените предписания по задължителните дейности, които трябва да бъдат извършени в семепроизводствените градини, продължава до приключването им.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини