домГораИАГ с над 232 хил. проверки за 9-те месеца на 2023 година

ИАГ с над 232 хил. проверки за 9-те месеца на 2023 година

- Advertisement -spot_img

Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите са извършили общо над 232 000 проверки от началото на годината до края на септември. Инспекциите са извършени в обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, обекти за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и физически лица. Съставени са близо 3930 акта за установени административни нарушения, с които са задържани 1480 плътни куб. м обла строителна и фасонирана дървесина, близо 4000 пространствени куб. м. дърва за огрев, 111 моторни превозни средства, 64 моторни триона, 120 каруци, 10 коня и др. Само през септември са реализирани над 26400 проверки. 

Контролът остава засилен и инспекциите ще нарастват предвид настъпващия отоплителен сезон и периода на масово снабдяване на населението с дърва за огрев. Засилени проверки се извършват на територията на цялата срана, както с цел превенция, така и за установяване на нарушения и посегателства в горските територии и налагане на санкции на извършителите. Експерти ежедневно на място следят обектите, в които се добива дървесина, произходът, количеството и законността на превозваната дървесина, транспортните средства и доставените дърва за огрев.

Изпълнителна агенция по горите призовава гражданите да бъдат изключително бдителни. Да не закупуват немаркирани дърва за огрев, да изискват и съхраняват превозните билети, с които са им доставени. Превозният билет е документът, който при проверка от страна на отговорните институции доказва законния произход на дървесина. Той съдържа информация за количеството и вида й, както и името на получателя и адреса, на който се съхранява. При отсъствие на този документ дървесината се задържа от компетентните органи, а притежателят й носи наказателна отговорност.

При съмнение за нерегламентирани дейности в горските територии, при транспортиране, доставка и съхранение на незаконно добита дървесина, апелираме гражданите да подават сигнали на телефон 112. Нека съвместно предотвратим незаконните посегателства в горите и пазим природата си!

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини