домСвятДостъпът до финансиране остава недостатъчен за земеделските стопани

Достъпът до финансиране остава недостатъчен за земеделските стопани

- Advertisement -spot_img

Неудовлетвореното търсене на земеделски производители за финансиране от банки е достигнало 62 милиарда евро през 2022 г., според две проучвания, представени от европейския комисар по земеделието Януш Войчеховски на 9-ата годишна конференция на Европейския съюз, посветена на финансовите инструменти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Малките стопанства и младите фермери са най-засегнати от тази липса на кредити и финансови инвестиции. За малките и средни предприятия, преработващи селскостопански хранителни продукти, разликата между поисканото и полученото финансиране възлиза на 5,5 милиарда евро, като по това отношение се забелязват значителни различия между страните членки, предаде БТА.

„Изискванията на банките в ЕС към фермерите са тежки и строги, заради което е много трудно за земеделските производители и младите фермери да се конкурират с други сектори от икономиката, където продукцията може да се види в деня след създаването на компанията. Изключително важно е финансовият пазар да се отвори за финансиране на земеделските производители при равни условия и държавите членки да се съсредоточат върху използването на финансови инструменти в своите стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП)“, каза Войчеховски във встъпителната си реч пред над 250 представители на управляващи органи, финансови институции, земеделски експерти и представители на хранително-вкусовата промишленост, които се събраха в Брюксел.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която беше съорганизатор на конференцията, също представи проучване за избрани банки, които активно финансират селското стопанство. „Изградена върху нашето дълготрайно сътрудничество с Европейската комисия, Климатичната банка на ЕС е готова да обедини усилията си в подкрепа на инвестициите за по-устойчиви на климата и като сектори на селското стопанство и биоикономиката. Самият мащаб на инвестициите, необходими в сектора, изисква да използваме разумно оскъдното публично финансиране. Трябва да привлечем повече инвестиции от частния сектор и това е мястото, където финансовите инструменти играят роля. Нашият цялостен набор от инструменти за кредитиране и консултации може да подкрепи клиентите ни в тяхното пътуване към по-широко използване на финансови инструменти в бъдеще“, посочи вицепрезидентът на ЕИБ Джелсомина Вильоти.

За да бъде оценена ситуацията в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, са анкетирани 6550 земеделски производители и 2389 малки и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост в ЕС. Последното подобно проучване е от 2017 г. Докато недостигът на финансиране за преработвателите от хранително-вкусовата промишленост е намалял с 6,3 милиарда евро и сега е 5,5 милиарда евро, неудовлетворените финансови нужди на фермерите (първичните производители) почти са се удвоили от 2017 г. насам – от 33 милиарда евро през 2017 г. до 62 милиарда евро сега. Процентът на отхвърляне е намалял в сравнение с 2017 г., но средните суми на заемите, поискани от фермерите, са се увеличили, което води до непокрити по-големи задължения.

Заемите над седем години остават трудни за получаване. Тази категория представлява 58 на сто от разликата в получените и поискани средства. Проучването за селското стопанство показва, че 37 на сто от всички отхвърлени земеделски заеми в ЕС се дължат на нежеланието на банките да разширят подкрепата си за селското стопанство. В други 20 на сто от случаите банките са сметнали проектното предложение или фермата за нежизнеспособни.

Когато се разглеждат видовете инвестиции, проучването в селското стопанство заключава, че инвестициите на обща стойност 18,9 милиарда евро, свързани със зеления преход на сектора, не са били изпълнени през 2022 г. Тези инвестиции биха били използвани например за създаване на органично производство, увеличаване на използването на цифрови решения или усъвършенствани машини за оптимизиране използването на торове, подобряване на защитата срещу суша и наводнения или намаляване на потреблението на енергия и гориво във фермите.

Малките стопанства и младите фермери са най-засегнати от този недостатъчен достъп до финансови инструменти. В случая на младите фермери повече от 50 на сто от всичките им заявления са били отхвърлени поради ограничения в банковата политика, докато съответният процент за по-възрастните фермери е 32 на сто. Почти 30 на сто от отказаните за финансиране млади фермери също се считат за „високорискови“ от банките срещу 4 на сто за по-възрастните фермери.

Между 2023 г. и 2027 г. 8,5 милиарда евро от финансирането на ОСП ще подпомогне създаването на млади фермери в ЕС. Що се отнася до финансовите инструменти, 12 членки на ЕС разпределиха общо 997 милиона евро за инвестиции чрез финансови инструменти. Съгласно ОСП страните членки имат право да установяват преференциални ставки и условия за целеви групи (например млади фермери) в контекста на финансовите инструменти за инвестиции. Последните могат да се използват и за закупуване на земя без ограничения за размера ѝ, за да се помогне на младите фермери да започнат и да се подпомогне обновяването на поколенията.

Европейската комисия, чрез платформата fi-compass, сега ще проведе три допълнителни проучвания, за да продължи своята внимателна оценка и наблюдение на финансовото състояние на сектора на хранително-вкусовата промишленост в ЕС. Ще се акцентира върху финансирането на веригата за доставка на храни в ЕС и върху подкрепата за зелени инвестиции от финансовите инструменти на ЕЗФРСР. Друг доклад ще разгледа по-задълбочено положението на определени селскостопански сектори, особено засегнати от недостатъчно финансиране: полски култури (зърнени култури и зеленчуци) и животновъдство (млечни продукти, птици).

Проучванията и другите материали, представени на 9-ата годишна конференция на ЕС за финансовите инструменти на ЕЗФРСР, са достъпни онлайн на специалната уеб страница на събитието.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини