домБългарияОбнародвана е наредбата за предоставянето на втория пакет подпомагане за производителите на...

Обнародвана е наредбата за предоставянето на втория пакет подпомагане за производителите на слънчоглед

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните публикува на официалната си интернет страница изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед.  Промените в са обнародвани в Държавен вестник.   С новия нормативен акт се дава възможност на страната ни да предостави втория пакет помощ на производителите на слънчоглед. Бюджетът по нея e в размер на 19 108 166 лева. Средствата са от Европейския фонд за гарантиране  на земеделието, като не се предвижда допълнително национално финансиране.

Помощта ще се отпуска отново на земеделски стопани, регистрирани за 2022 г. и 2023 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 31 от 2015 г.) за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ (СЕПП).

Вторият пакет спешна финансова помощ  ще бъде изплатена на одобрените заявители до 31 декември 2023 година.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини