домБългарияМЗХ публикува за обществено обсъждане проект на методика за предварителните условия в...

МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на методика за предварителните условия в Стратегическия план

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Методика за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027.

Изпълнението на предварителните условия е задължително изискване за финансиране по Стратегическия план от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предварителните условия включват следните три елемента:

Стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС);

Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ);

Социална условност за трудово-правните отношения в земеделието.

С утвърждаването на методиката ще се прилага система за ефективен контрол за спазване на стандартите за ДЗЕС и законоустановените изисквания за управление и ще бъдат въведени намаления на плащанията при неспазване на изискванията в зависимост от степен, продължителност и повторяемост на нарушенията. Намаленията са определени в процентно съотношение спрямо общата сума за финансово подпомагане на кандидата.

Предложеният проект е съгласуван с Българската агенция по безопасност на храните, Министерството на околната среда и водите, Държавен фонд „Земеделие“ и браншовите организации.

Обществената консултация продължава до 3 ноември 2023 г.

Можете да видите проекта тук.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини