домГораВ Държавен вестник са обнародвани измененията в наредбата за сечите в горите

В Държавен вестник са обнародвани измененията в наредбата за сечите в горите

- Advertisement -spot_img

В бр. 91 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.

Промените са във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.), както и с решения на Върховния административен съд, с които се отменят разпоредби от Наредбата. 

С приемането на измененията и допълненията в Наредбата се определят условията и редът за изготвяне, издаване и одобряване на план-извлеченията и предписанията в изпълнение на чл. чл. 101, ал. 3, т. 8 от Закона за горите, както и компетентните държавни и общински органи, които вземат решение при наличието на „Изключителни случаи“. Определят се условията и редът за това в изпълнение на чл. 101, ал. 3, т. 9 от Закона за горите.

Създава се възможност за прилагане на видовете сечи по начин, който да обвързва Закона за горите с подзаконовата нормативна уредба, чрез адаптиране към взетите съдебни Решения и извършените промени в нормативната уредба.

Конкретизира се начинът за провеждане на санитарни и принудителни сечи и се регламентират видовете сечи към кои насоки на стопанисване се отнасят.

Основните цели на измененията са усъвършенстване на Наредбата и привеждането й в съответствие със Закона за горите, както и отстраняване на пропуски в Наредбата.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите е публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите, в раздел „Документи“, на http://iag.bg/docs/lang/1/cat/3/index.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини