домБългарияБългария и Китай ще засилят сътрудничеството и търговията със селскостопански и хранителни...

България и Китай ще засилят сътрудничеството и търговията със селскостопански и хранителни продукти

- Advertisement -spot_img

България и Китай ще засилят сътрудничеството и търговията със селскостопански и хранителни продукти. Това стана ясно по време на среща на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев и заместник-директора на Комитета по земеделие и въпросите на селските райони на Китайската народна политическа консултативна конференция г-н Ци Джала, в МЗХ. На срещата присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева и извънредният и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн.

„Двустранните ни отношения винаги са били добри, вярвам че партньорството ни в сектор „Земеделие“ ще продължи да се задълбочава и развива“, каза министър Вътев.

Двете страни подчертаха важната роля на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, който беше създаден през 2015 г. в София.

Заместник-министър Георгиева акцентира, че той развива изключително активна дейност и свързва различни бизнеси между Китай и ЦИЕ. „ Центърът предприема различни инициативи, свързани с привличане на млади фермери и предприемачи, за трансфер на знания, реализация на иновативни проекти в областта на селското стопанство, кръговата и био икономика, напояването, както и решения за справяне с хранителни отпадъци“, поясни Таня Георгиева.

Според г-н Ци Джала през последните години се наблюдават добри резултати при сътрудничеството на България и Китай в различни области, но особено ползотворни в областта на селското стопанство. „България е водеща страна в земеделското сътрудничество между страните Китай и ЦИЕ“, заяви той.

По време на срещата китайската делегация изрази желание да има обмяна на опит в областта на селското стопанство и практиките на Европейския съюз. „Това е много важна тема за Китай, тъй като ние имаме население от 1,4 млрд. души и 18 млрд. дка земя, която трябва да използваме по добър начин“, поясни заместник-директорът на китайския Комитет по земеделие.

Заместник-министърът обясни, че от 2014 година насам, европейската политика в областта на селското стопанство със значителни темпове работи по своите зелени практики. От тази година целите и ангажиментите, които се възлагат към фермерите в целия ЕС са много амбициозни. Очакванията към земеделските стопани са да имат голям принос към постигане на общите цели за намаляване на парниковите емисии, употребата на препарати за растителна защита и антимикробни средства.

„Преминаването на едно по-високо ниво в земеделието е свързано не само с обезпечаване на продоволствената сигурност, но и с грижа и към природните ресурси и здравето на хората. Изправени сме пред множество предизвикателства на национално ниво за прилагането на новите методи в областта на първичното производство и преработката“, подчерта заместник-министър Георгиева. Тя изтъкна, че за бързия трансфер на знания и иновации в практическата наука МЗХ разчита на Селскостопанска академия, научните институти и Национална служба за съвети в земеделието.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини