домБългарияБългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви огнище на инфлуенца А...

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в с. Дончево

- Advertisement -spot_img

Вирусът е установен в животновъден обект за отглеждане на стокови кокошки носачки, находящ се в землището на с. Дончево, общ. Добрич, обл. Добрич.

В животновъдният обект се оглеждат около 180 хил. птици.
На 07.11.2023 г. е издадена Заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на инфлуенца (грип) по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Добрич – с. Дончево, с. Опанец и с. Богдан; и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат: гр. Добрич, с. Драганово, с. Ново Ботево, с. Долина, с. Ведрина, с. Одринци, с. Бранище, с. Стефаново, с. Плачидол, с. Малка Смолница и с. Златия. Всичките изброени села се намират в общ. Добрич.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини