домБългарияЙоцев: Пред хранителната индустрия има сериозно предизвикателство да постигне високо ниво на...

Йоцев: Пред хранителната индустрия има сериозно предизвикателство да постигне високо ниво на продоволствена независимост

- Advertisement -spot_img

„Хранителната индустрия в България има сериозното предизвикателство пред себе си след постигнатото високо ниво на хранителна безопасност, да гарантира продоволствена сигурност на страната и да разширява своята продоволствена независимост. Това е сред водещите приоритети на нашите политики при новите глобални реалности“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на представяне в София на приноса към българските производители и икономиката на страната на една от големите търговски вериги, опериращи в България. „За екипа на Министерство на земеделието и храните основополагащ подход е подкрепата и водене на политики по цялата продуктова верига от фермата до трапезата. Продължаваме да сме убедени, че това е най-комплексният подход, с фокус към крайния продукт и запазване  доверието на потребителя. При този подход политиките и подпомагането следва да са насочени към разширяване на производството, постигане и поддържане на високи качествени параметри и достойна реализация“, посочи заместник-министър Йоцев. Той подчерта, че предвид на това, основната задача на производители, преработватели, търговци и администрациите, е да се гарантира устойчивост на доставките по цялата верига и коректни отношения на участниците в нея.

„Имаме напредък по подготвяния проектозакон за организацията и правилата на търговията във веригата за доставка на земеделски и хранителни продукти“, съобщи заместник-министърът. „Това е проект, който не засяга търговията на дребно, а е насочен най-вече към спецификата и организацията на търговията с първична земеделска продукция“, поясни той, като посочи, че министерството насърчава и кооперирането на земеделските производители на първична продукция с цел общото им представяне на пазара.

Екипът на МЗХ подпомага бизнес операторите по агрохранителната верига, като инициира срещи и с други институции и заинтересовани страни  за подобряване координацията и намаляване на административната тежест, посочи заместник-министър Йоцев. Той информира за проведени срещи в такъв формат по повод прилагането на нормативните изисквания за регистриране на доставките на храни на територията на страната, както и по отношение националната позиция по предложението на ЕК за промяна на регламента за опаковките, предназначени за употреба и досег с храни и остатъците от опаковки.

„Българските бизнес оператори по цялата агрохранителната верига имат потенциала и произвеждат продукти от най-висок клас, като предлагат продукция с доказани качества и традиции. Споделеното ни желание е българските производители да утвърдят себе си като достоен партньор на един от най-взискателните и конкурентни пазари, какъвто е европейският“, посочи още заместник-министърът.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини