домБългарияВътев обсъди с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски подпомагането по украинската...

Вътев обсъди с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски подпомагането по украинската помощ

- Advertisement -spot_img

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев проведе онлайн среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски във връзка с Временната рамка за държавната помощ по отношение на руската агресия в Украйна. Основната тема на срещата бе искането на българската страна за премахването на тавана на държавната помощ. Министър Вътев благодари за решението на Европейската комисия, с което таванът се изменя от 250 000 евро на 280 000 евро, а продължителността на действие продължава до юни 2024 г.

В разговора с комисаря министърът отново изтъкна проблемите на българските земеделски производители и животновъди. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Георги Тахов обясни на комисаря разликата в подпомагането в други държавни членки, което е на стопанство, а в България е на глава животно и на хектар площ. Той уточни, че по тази причина още през 2022 г., някои стопанства достигнаха определения таван на помощта. Министърът допълни, че въпреки, че таванът е достигнат от някои стопанства, те са подали заявленията си и държавата е заделила необходимите средства. Очаква се през следващата година по-голям брой стопанства да достигнат тавана и по тази причина ще бъдат изключени от възможността за подпомагане, информира министърът.

Необходимостта от допълнително подпомагане се обуславя от ситуацията на продължаваща война, инфлационните фактори и нарастващите цени на торове, продукти за растителна защита, горива, енергоизточници и фуражи, което води до висока себестойност при ниска изкупна цена, акцентира още министър Вътев.

Комисар Войчеховски подчерта, че от началото на прилагането на мярката до ноември 2023 г. България е подпомогнала своите земеделски производителите с близо 500 млн. евро, което я поставя на четвърто място сред държавите членки на ЕС по изплатена държавна помощ. Той направи сравнение по отношение на процента на изплатената държавна помощ към стойността на произведената земеделска продукция, като по този показател България е на второ място в ЕС с 8.6 %.

Комисарят изрази разбиране към проблемите на родното земеделие и обеща да представи исканията ни пред Европейската комисия, като подчерта, че държавната помощ не може да бъде неограничена, и че подобно искане до момента не е постъпвало от други държави членки. Той изтъкна, че българското правителство полага много усилия за подпомагането на земеделските производители с държавна помощ по Временната рамка за периода от април 2022 до ноември 2023 г. Уважавам усилията, които полага министерството и българското правителство, за да защити своите земеделски производителите, подчерта комисар Войчеховски.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини