домКурсЕвропейската комисия представя мярка за подпомагане за българските фермери за войната в...

Европейската комисия представя мярка за подпомагане за българските фермери за войната в Украйна

- Advertisement -spot_img

Еврокомисар Януш Войчеховски представи пред министрите на земеделието предложение на Европейската комисията за подкрепа на стойност 56,3 милиона евро, финансирана от селскостопанския резерв, която се очаква да компенсира засегнатите фермери за икономическите загуби, дължащи се на увеличения внос на зърнени и маслодайни семена, и да ограничи въздействието на пазарните дисбаланси върху техните решения за засаждане, съобщи ЕК.

Фермерите в страните, граничещи с Украйна, изразяват загриженост относно ефектите от увеличения внос на украински зърнени и маслодайни култури върху местните пазари. Смущенията в търговията, причинени от руската агресия, не трябва да ощетяват фермери от съседни страни.

Въз основа на оценката, изпратена от засегнатите държави членки, Комисията анализира ситуацията, разглеждайки прекомерното предлагане на продукти на национално и регионално ниво и възможното въздействие върху цените на местното производство. Натискът върху логистичните вериги, който оказва влияние върху цените и пазарните възможности за фермерите в близост до границата, също беше взет предвид, особено за Румъния.

Финансовата помощ ще бъде разпределена между трите държави членки, които след това ще я разпределят на фермерите възможно най-скоро. Комисията предлага да се разпределят 29,5 милиона евро за Полша, 16,75 милиона евро за България и 10,05 милиона евро за Румъния. Трите държави могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 100 процента с национални средства, което би възлизало на обща финансова помощ от 112,6 милиона евро за засегнатите фермери.

Комисията ще очаква плащанията на земеделските стопани да бъдат извършени до 30 септември 2023 г., като трите страни също ще имат ангажимент да уведомят ЕК как са разпределени средствата и как са помогнати на фермерите, наред с други неща.

Проектомярката на Комисията, под формата на регламент за прилагане, в момента се обсъжда с държавите членки, които ще гласуват по нея на заседанието на комисията за обща организация на селскостопанските пазари, насрочено за 30 март. Ако мярката бъде одобрена, тя ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз в началото на април и ще влезе в сила в деня след публикуването ѝ, за да могат България, Полша и Румъния да я прилагат незабавно.

Контекст

Комисията помага на Украйна и нейните фермери в засаждането и отглеждането на зърнени и маслодайни култури, които са крайно необходими за тях и за света, и улеснява износа им, по-специално чрез „Пътищата за солидарност“ и Черноморската инициатива за зърно, както и чрез временно премахване на всички мита и квоти за техния износ. ЕК е напълно ангажирана да продължи да подкрепя Украйна в тези трудни времена, като същевременно наблюдава въздействието на руската агресия срещу Украйна върху фермерите в ЕС.

За да смекчи последиците за фермерите в ЕС и да ги подкрепи, Комисията също така въведе цялостен пакет от мерки за гарантиране на продоволствената сигурност и укрепване на устойчивостта на хранителните системи, предаде БТА.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини