домБългарияОползотворяване на агро-отпадъци – разработка на Агробиоинститут

Оползотворяване на агро-отпадъци – разработка на Агробиоинститут

Директорът на Агробиоинститут проф. Иван Атанасов представи възможностите за преработка в духа на кръговата икономика

- Advertisement -spot_img

Начин да се намали използването на опаковки с цел опазване на околната среда, също така да се намали и разхищението в процеса на производство на земеделски продукти. По темата презентация направи проф. дн Иван Атанасов, директор на Агробиоинститут – София, Селскостопанска академия.

Неразривна част от деловата програма на най-голямото изложение за храни и земеделие у нас, а именно АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ в Международен панаир – Пловдив станаха поредицата от семинари, организирани от Селскостопанска академия на АГРА 2023. Първият семинар беше „Технологични решения за устойчиво земеделие и бизнес идеи за кръгова биоикономика“. Презентация на тема ”Възможности за оползотворяване на агро-отпадъци, богати на фенолни съединения“ изнесе проф. дн Иван Атанасов, директор на Агробиоинститут – София, Селскостопанска академия. По време на семинара бяха представени резултатите от четиригодишната работа на екипите от изследователи на ССА в Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-ХРАНИ). В Компонент 2 и Работен пакет 2.4 проф. Атанасов представи анализ.

Какви са възможностите за оползотворяване на джибри? Има и различни видове агро-отпадъци, а някои от традиционните отпадъци са тези, които са богати на целулоза, стърготини, при етерично-маслените растения това са отпадъците от цветовете на лавандула. Наборът от отпадъци, които остават след процеса на производство и преработка, е голям и общото е, че всички те се характеризират с това, че са богати на целулоза, която е най-разпространеният полимер в природата. Тук вариантите за оползотворяване са най-често производство на пелети, използвани за отопление. Друга възможност е ферментацията и производството на биоетанол – у нас не е широко развито, но в други страни тази индустрия е развита. Друг вариант е производство на опаковки от отпадни храни. Например при пелетите – технологията на производство е традиционна и потребителите традиционно нямат проблем с това да потребяват пелети, получени от отпадъци. Голяма част от пелетите са такива, допълва проф. Атанасов. Биоетанолът, който се получава от различни ферментации, ако бъде получен от отпадъци, той ще бъде използван пак по същия начин. Същото е и с опаковките. Имаме богати на фенолни съединения отпадъци, като тук е важно да се каже, че растенията синтезират над 300 000 различни фенолни съединения. Зад това голямо разнообразие на фенолни съединения имаме огромно разнообразие на отпадъци и тъй като фенолните съединения имат определена биологична активност, най-различна, съответно и отпадъците имат различна биологична активност. Някои от типичните отпадъци са отпадните води от производството на зехтин – това е един от най-изследваните отпадъци в света, най-вече в Гърция, Испания, Италия. Това са огромно количества черна отпадна вода, богата на фенолни съединения. Нещо, което касае България – това са джибрите след производството на вино и отпадните води от розопроизводство. В случая това, което е важно за преработката и крайния продукт, е че за такъв тип отпадъци няма технология за преработка, която лесно да бъде адаптирана. Тя силно зависи от състава на отпадъците и от биологичната активност на фенолните съединения и съответно са необходими доста интензивни предварителни научни изследвания и тестване на различни технологични решения, за да се разработи технология за преработка. Тук би имало и проблем с настройката и нагласата на потребителя, тъй като преработката на такъв тип отпадък няма аналог и е на практика непозната за потребителя. Проблем би имало и с преработвателите, на които би се дал подобен продукт, добит от отпадък, който за тях също би бил непознат. След това те трябва да настроят производствените вериги и технологии, за да го вложат.

От своя страна джибрите биват два вида – сладки и такива, произведени от червени вина. Сладките са сравнително лесни за оползотворяване, те имат висок процент остатъци на захари, те са от производството на бели вина и се използват за храна в животновъдството. Заради това няма сериозен проблем с тяхното използване, не така стоят нещата с джибрите от производството на червено вино. При тях има национална регулация, те съдържат процент алкохол, стандартната практика е да се компостират и да се впръскват отново в лозята, тъй като са богати на полезни съставки. Тук има допълнителна работа – да се отделят семките и ципите. Тук ценните фенолни съединения се намират в джибрите и семките и интересното е, че те са почти същите, каквито ги има и в плодовете на гроздето след известна ферментация. Редица преработки и екстракция на различни видове растителна биомаса са свързани с получаването на големи количества отпадни води богати на фенолни съединения, които присъстват в изходната биомаса.  

Събитията, организирани от ССА, са насочени към фермери, експерти, изследователи, преработвателни на храни, студенти, ученици и любознателни граждани. Целта е да се насърчи професионалното общуване, обмяната на опит и идеи, и да се засили видимостта на продуктите и услугите предлагани от ССА. Темите на срещите са резултатно ориентирани и имат за цел да представят научни разработки, представящи технологични и практически решения за внедряване в земеделските стопанства и/или бизнеса. Представянето и демонстрациите на технологии, сортове, линии, хранителни продукти, иновативни разработки се извършва от авторите/ изобретатели/ изследователи и обхващат основните направления в сектора земеделие, храни и биоикономика.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини