домГораГорски стражари от Благоевград и Симитли се обучаваха по новото изменение на...

Горски стражари от Благоевград и Симитли се обучаваха по новото изменение на Закона за горите

- Advertisement -spot_img

Лектори при обучението, което беше в рамките на четири учебни часа, бяха експерти от Регионалната дирекция по горите в Благоевград и Югозападното държавно предприятие.

Застъпени бяха основни проблеми, свързани с новото изменение и допълнение на Закона за горите като се акцентира на пропуските при съставяне на констативни протоколи и актове при установени административни нарушения.

С влизането в сила на новите промени в Закона за горите (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 2.02.2023 г.) значително се завишиха глобите срещу нарушителите в горски територии.

Минималната санкция за физически лица, които извършват нарушения, се повишава десетократно. Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.

Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.

Основната задача на лекторите при обучението беше да запознаят служителите по опазване на горите с основни принципи при действащото законодателство.

Целта е да се изградят обективни критерии и точна преценка при санкциониране деянията на нарушителите, а грешките при съставяне на актове за административни нарушения да бъдат сведени до минимум.

През настоящия месец такива обучения от служители на РДГ София и ЮЗДП ДП, гр. Благоевград бяха проведени в ТП „ДГС София“, ТП „ДГС Сливница“, ТП „ДГС Самоков“, ТП „ДЛС Искър“, ТП „ДГС Ихтиман“, ТП „ДГС Елин Пелин“, ТП „ДЛС Арамлиец“, ТП „ДГС Пирдоп“ и ТП „ДГС Етрополе“.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини