домБългарияПредставят проект за подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП

Представят проект за подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП

- Advertisement -spot_img

Среща за представяне на проект „Подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП ДП“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“ ще се проведе на 30 март 2023г. в Шумен.

От 11.00 часа, в залата на ДПП „Шуменско плато“ в парк „Кьошковете“, директорът на СИДП инж. Ради Иванов и водещи експерти по проекта ще говорят за целите, които си поставят лесовъдите от Североизтока, за площите които ще бъдат залесени и техниката която ще бъде закупена с европейско финансиране.

Проектът предвижда залесяване на 1 159 дка държавни горски територии, като част от тях са в рамките  на защитени територии от Натура 2000 сред които Камчийска, Котленска и Еменска планина, Провадийско-Роякско и Шуменско плато, Суха река и др.

Проектът е на обща стойност 11 256 459.56 лева, със срок на изпълнение декември 2023г. Реализира се с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини