домГораГорското стопанство в Годеч започва залесителна кампания

Горското стопанство в Годеч започва залесителна кампания

- Advertisement -spot_img

Общо 51 декара държавни горски територии ще бъдат залесени с фиданки от черен бор, явор и акация в традиционната пролетна залесителна кампания, съобщават от Държавното горско стопанство в Годеч.

На територията на стопанството ще бъде извършено компенсационно залесяване върху 30 дка. Отделно ще се осъществи попълване на култури на 21 декара, със собствени средства на стопанството.

Част от предвиденото компенсационното залесяване на площ от 24 дка е върху ерозирали терени – ІV степен на ерозия, което определя дървесните видове, с които ще бъде залесено – 17 дка с акация и 7 дка с черен бор.

Останалата част от 6 дка компенсационно залесяване е за възстановяване на насаждение, засегнато от корояд през 2017 г. В обекта за попълване на култури са включени площи, пострадали от биотични и абиотични фактори.

Включен е и подотдел, който е залесен по договор за сътрудничество между ТП ДГС Годеч и „Шел България” ЕАД от доброволци през 2022 г. През 2023 г. културата ще бъде попълнена и отгледана със средства, осигурени от „Шел България” ЕАД.

В рамките на залесителната кампания доброволци от града и представители на ТП „ДГС Годеч” ще се засадят 100 броя фиданки от зелена дугласка в разсадник Годеч, с цел създаване на плантация за коледни елхи.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини