домГораЮЗДП залесява и възстановява ценни природни местообитания

ЮЗДП залесява и възстановява ценни природни местообитания

- Advertisement -spot_img

Една от главните дейности на Югозападното държавно предприятие е възобновяването на горите.

Равносметката, която може да се направи през изминалите няколко години е, че са залесени над 14 000 дка нови гори с близо 7 млн фиданки от местни дървесни видове – дъбове, черен бор, горскоплодни и др. 

През 2023 год. са планирани за залесяване – пролетно и есенно 3777 дка. Стартира пролетният залесителен сезон в териториалните поделения  „ДЛС Дикчан“,  „ДГС Петрич“,  „ДГС Струмяни“,  ТП „ДГС Благоевград“, „ДГС Невестино” и др. 

Югозападното държавно предприятие работи по три проекта, финансирани по програма Лайф на Европейската комисия, свързани с възстановяването на ценни природни местообитания и създаване на експериментални култури от сухоустойчиви видове, предвид настъпващите климатични промени.

През последните години са насочени големи усилия за разнообразяване на видовия състав при залесяване и попълване на горските култури. По периферията на иглолистните култури, се залесяват горскоплодни дървесни видове: дива круша, джанка, киселица и др. Създават се култури с основно участие на различни видове дъбове и медоносни видове в помощ на пчеларите.

През тази вегетационна година е предвидено залесяване и попълване със следните медоносни видове – 5 хил.бр. дребнолистна липа, 10 хил. бр. дива круша, 7 хил. бр. обикновен кестен, 29 хил. киселица, над 840 хил. дъбове, бук, явор и др.

Планирано е събиране на над 10 тона семена от иглолистни и широколистни видове, и производството на 4 млн фиданки, които ще обезпечат залесяването в следващите две години.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини