домБългарияОИЦ - Добрич представя възможностите за европейско финансиране по време на изложението...

ОИЦ – Добрич представя възможностите за европейско финансиране по време на изложението за местни продукти

- Advertisement -spot_img

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) ще участва на 27 март в традиционното изложение на местни продукти в Добрич, организирано от Министерството на земеделието. На форума ще бъдат представени продукти, произведени на териториите на Местните инициативни групи, финансирани по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в периода 27-28 март 2023 г. в гр. Добрич, зала „Добротица“, Парк Свети Георги. Изложението ще бъде отворено за посетители от 10:00 до 18:00 часа. 

Екипът на ОИЦ-Добрич ще популяризира дейността и услугите на центъра, както и ще предостави информация за възможностите за европейско финансиране през програмния период 2021-2027 г. На разположение на участниците и посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, осигурени от ОИЦ – Добрич.

В рамките на изложението ще се проведе дискусионен форум на тема: „Мястото на традициите и обичаите в живота на местните общности и ролята на ВОМР“, по време на който ще се обсъдят и възможностите за популяризиране на местните храни. Участие в срещата ще вземат ръководителят на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и заместник-министър Георги Събев, представители на местните инициативни групи и други заинтересовани лица. Дискусията ще започне в 14:00 часа, на 27 март, в зала „Добротица“. 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини