домГора100 декара със семепроизводствени градини и експериментални залесявания със сухоустойчиви дървесни видове...

100 декара със семепроизводствени градини и експериментални залесявания със сухоустойчиви дървесни видове в Петрич, Сандански и Гоце Делчев

- Advertisement -spot_img

Общо 100 декара със семепроизводствени градини и експериментални залесявания със сухоустойчиви дървесни видове (корков дъб, космат дъб, пърнар,  каменен дъб, валонея, брутски бор, атласки кедър, обикновен кипарис)  ще бъдат създадени на територията на южните държавни горски стопанства – Петрич, Сандански и Гоце Делчев по проекта CLIMAFORCEELIFE, в който ЮЗДП е асоцииран партньор. 

Уникални на вид сувенири – бурканчета с мед, скрити в сърцевината на корков дъб, подариха лесовъди от ЮЗДП по време на ловното изложение в Пловдив, на което предприятието има щанд. По този начин бяха отбелязани Международния ден на гората (21 март) и Световния ден на водата (22 март).

И до днес дървета от корков дъб се срещат в района на Гоце Делчев и Петрич. Целта на проекта „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ е чрез създадените опитни култури да се провери устойчивостта на използваните дървесни видове към изменението на климата в най-уязвимите райони на територията на предприятието, с перспектива за бъдещо по-мащабно залесяване. Най-жизнеспособните видове, които успешно се приспособяват към климатичните промени, могат да осигурят и най-добрия генетичен материал за бъдещите гори.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини