домБългарияСтартира иновативна система за електронно издаване на индивидуално разрешително за лов в...

Стартира иновативна система за електронно издаване на индивидуално разрешително за лов в обхвата на СЦДП

Пилотният проект ще стартира пробно от 1-ви май 2023 г. за държавните ловни участъци и стопанства на територията на предприятието, обхващащо областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.

- Advertisement -spot_img

Пускат в експлоатация иновативна система за електронно издаване на индивидуално разрешително за лов в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово. Новината бе обявена на изложението „Природа, лов, риболов 2023“ в гр. Пловдив. Нововъведението е пионерно за България и бе представено пред ловните експерти от регионалните дирекции по горите, държавните предприятия, ловните сдружения и други заинтересовани страни, на тазгодишното издание на изложението. Системата е разработена като мобилно приложение, обхващащо всички необходими действия за издаване на индивидуално разрешително за лов. То ще бъде налично за устройства, базирани на операционните системи на Android и Apple. В разработването на приложението участва и СЦДП. Неговите създатели са взели предвид факта, че има ловци, които поради напреднала възраст или други обстоятелства не работят със смарт устройства. За тях остава вариантът за издаване на разрешително на хартиен носител. Тенденцията в световен мащаб обаче е да се преминава към електронно издаване на разрешителни и съответно електронно отчитане на лова. Според европейските изисквания отчитането трябва да се случва своевременно, а в България това става на месечна база. Приложението „ИАГ Електронно разрешително за лов“ ще разреши този проблем, тъй като в основните му функции е заложено отчитане на улова в момента на неговата реализация. Освен това, интерактивна карта ще показва в реално време къде ловуват ловци. При проверка от контролен орган ловците, работещи с приложението, ще трябва да покажат генериран QR код и получен контролен SMS. Функциите ще са достъпни и в офлайн режим, а в менюто „Помощ“ са налични подробни разяснителни клипове за улесняване работата с него.

За да могат да ползват услугите на нововъведението, ловците ще трябва да се регистрират и да създадат индивидуални акаунти в него. Специалистите, създали програмата, предупреждават, че размяната на акаунти и предоставянето на пароли на други лица не би било редно, тъй като при възникване на нарушение отговорност ще носи собственика на акаунта. Приложението ще предоставя различни функции на ползвателите си според техният статус – ловци, длъжностни лица от сдружения и стопанства, контролиращи органи и др. Едно от многото му предимства е, че председателите на ловните дружинки и специалистите по лова ще бъдат известявани мигновено за подадените заявки. Така драстично ще се ускори процеса по тяхното одобряване или отхвърляне.

Пилотния проект ще стартира пробно от 1-ви май 2023 г. за държавните ловни участъци и стопанства на територията на предприятието, обхващащо областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. През тестовия период ще бъдат изпитани всички негови функции и ще се извършат допълнения и промени, ако бъде установена такава необходимост. Според експертите от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово потенциалните ползи от приложението са много. То ще засили контрола и дисциплината, ще осъвремени процесите за издаване на индивидуално разрешително и отчитане на лова и ще ги приведе в съответствие към европейските и световните стандарти и тенденции.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини