домГора71 фиданки са раздали териториалните поделения към СИДП на различни общини и...

71 фиданки са раздали териториалните поделения към СИДП на различни общини и кметства

- Advertisement -spot_img

71 фиданки са раздали към момента териториалните поделения към СИДП на различни общини и кметства, като част от инициативата на Министерство на земеделието „Зелени градове, зелени коридори“. Дръвчета от разсадниците на предприятието са предоставени на Търговище, Смядово, Янково, Риш, Шумен и Провадия. 

Кампанията „Зелени градове, зелени коридори“ беше представена на заседание на Националния съвет по горите на 10.03.2023г. Инициативата  отговаря на очакванията на гражданите за една по-зелена, по-залесена и следователно по-здравословна околна среда. За тази цел МЗм, чрез държавните предприятия и техните териториални поделения, ще предостави безвъзмездно подходящи фиданки от горско-дървесни видове, с които да се създадат нови зелени зони, зелени пояси, градски и крайградски паркове в земеделски, горски и урбанизирани територии, както и край територии на транспорта и водни обекти. 

Големите градове емитират повече замърсители, затова те са във фокуса на тази инициатива, но също така и всяко от по-малките населени места, ще бъдат подпомогнати при реализация на проектите си. 

За осъществяване на инициативата от страна на общините е необходимо да изготвят проекти за залесяване, с включени площи и необходим брой фиданки, като при необходимост СИДП ще предостави експертна помощ при проектирането и взимането на решения за залесяването, както и техническа помощ при самото залесяване и отглеждане. След изготвяне на проектите общините и горските стопанства трябва да сключат споразумение за сътрудничество. 

При наличие на готови проекти и посадъчен материал в държавните горски разсадници, реализацията може да започне в кратки срокове, като първите заявени фиданки ще бъдат залесени още в Седмицата на гората. 

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини