домРибарствоИАРА дължи на рибарския сектор далеч по-високо ниво на управление

ИАРА дължи на рибарския сектор далеч по-високо ниво на управление

- Advertisement -spot_img

Сдружение „Черноморски изгрев“ разпространи официална позиция за задържаните в Румъния български риболовни кораби, съобщи Maritime.bg.

Публикуваме позицията на организацията без редакторска намеса, тя е подписана от председателя на сдружението Емил Милев.

Сдружение „Черноморски изгрев“ изказва благодарност към всички лица, които оказаха съдействие за освобождаването на екипажите на задържаните в Румъния риболовни кораби. Изразяваме пълната си подкрепа към нашите колеги.

Задържането на български риболовни кораби в Румъния отново постави на дневен ред въпросът могат ли „наши“ кораби да риболовстват в „румънски води“ и при какви условия. От изразените в последните дни становища разбрахме, че в страната ни все още има различни позиции по темата.

Нашето разбиране по въпроса е следното:

1. След 01.01.2007 г. българските риболовни кораби имат равен достъп до водите на Румъния в Черно море (след 12 милната зона, т.е. отвъд териториалното й море). След тази дата румънските риболовни кораби имат идентични права до водите на България в Черно море (след 12 милната зона, т.е. отвъд нашето териториално море). Равният достъп дава право на българските кораби, на база българските лицензии/разрешителни, да риболовстват в румънски води.

2. Правното основание за това е: Договорът за функционирането на Европейския съюз, Регламент 1380/2013 (чл.5), който действа към момента, и Регламент 2371/2002 г. (чл.17), който действаше към датата на присъединяването ни към ЕС.

3. Противоречие между Регламентите на ЕС и Конвенцията на ООН по морско право няма. Конвенцията, която е ратифицирана/одобрена от ЕС/ЕО, дава суверенни права за експлоатация на рибните ресурси в изключителната икономическа зона на съответните държави, но в случая с България и Румъния правомощията по упражняване на държавния суверенитет в сферата на риболова са предоставени на Европейския съюз и попадат в област на негова изключителна компетентност. Имайки тази компетентност, Европейският съюз, чрез съответните регламенти, е предвидил равен достъп до водите на държавите членки. Това ни дава основание да ги наричаме Съюзни води, с което не отричаме правомощията на Румънската държава в тези морски пространства.

4. Румънските компетентни власти имат право да проверяват риболовните ни кораби за съответствие с приложимите нормативни актове и това никога не е било предмет на спор. Нещото, за което спорим и с което не сме съгласни, е начинът, по който се извършват проверките на българските рибари и откритото нарушаване на човешки права.

5. Риболовът в румънските морски пространства в Черно море от български риболовни кораби следва да е съобразен със съответните нормативни актове на Европейския съюз. Вътрешните (националните) нормативни актове на Република Румъния обаче са приложими единствено по отношение на риболовните кораби на Република Румъния. Основание за това черпим от член 19 на Регламент 1380/2013 г.

6. Риболовът на акула, калкан и други видове от български кораби в ИИЗ на Република Румъния (на 50 мили от брега) според нас не е престъпление.

7. Освен горните въпроси, арестът на българските кораби от 23 март постави на дневен ред важни теми относно начина на работа както на румънските контролни органи, така и на българските. Емоционалните реакции от наша страна спрямо ръководството на българската агенция по рибарство и аквакултури можеше да бъдат спестени, но това по никакъв начин не отменя позицията ни, че ИАРА от години дължи на рибарския сектор далеч по-високо ниво на управление и компетентност на всички нива. Твърдим, че в последните няколко години с действията и бездействията си ИАРА създава предпоставки за бъдещи сериозни проблеми за риболовния ни сектор.

Надяваме се, че този път казусът ще бъде разрешен бързо и корабите ни ще бъдат върнати. Тези три кораба са основното препитание на 10 български семейства.

Оставаме на разположение за съдействие на националните власти на двете страни и на Европейската комисия за осигуряване на необходимата предвидимост при работата на всички риболовни кораби на ЕС в Черно море.

ПРОСЛЕДЕТЕ ЦЯЛАТА САГА СЪС ЗАДЪРЖАНИТЕ В РУМЪНИЯ БЪЛГАРСКИ РИБОЛОВНИ КОРАБИ В МОРСКИЯ ПОРТАЛ

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини