домСвятАлбания отбелязва напредък по предприсъединителната земеделска програма

Албания отбелязва напредък по предприсъединителната земеделска програма

- Advertisement -spot_img

Министърът на земеделието и развитието на селските райони на Албания Фрида Крифца проведе среща в Брюксел с еврокомисаря Януш Войчеховски, по време на която беше оценен положителният напредък на изпълнението на програмата ИПАРД II и напредъкът в подготовката за ИПАРД III, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Министерството на земеделието и развитието на селските райони е готово с цялата необходима документация за целия процес на отваряне на програмата ИПАРД III в Албания  – процес, който също ще бъде оценен от Европейската комисия.

„Ние сме максимално ангажирани с усвояването на средства от Европейския съюз в подкрепа на фермерите и селското стопанство във всички негови подсектори“, каза министър Крифца.

Тя допълни, че „на срещата с колегите от Сърбия и Черна гора беше обсъдено развитието в селскостопанския сектор, тенденцията ЕС да поддържа пазарите отворени и без ограничения, въздействието на войната в Украйна върху веригата на доставка на храни, инфлацията и значението на регионалното сътрудничество за успешното справяне с тези общи предизвикателства“.

„Междувременно успешното изпълнение на програмата ИПАРД II в Албания проправи пътя за одобрението от ЕК на програмата ИПАРД III, като за първи път ще бъдат въведени нови мерки за подкрепа, насочени към лечебни растения, селски туризъм и диверсификацията на фермите”, каза Крифца.

Програмата ИПАРД II бе финансирана с 94 милиона евро от албанското правителство и от Европейския съюз и бе изпълнявана в продължение на две години. Програмата ИПАРД III се очаква да започне през тази година с фонд от 146 милиона евро.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини