домГораНови двойки черни лешояди гнездят в ПП "Врачански Балкан"

Нови двойки черни лешояди гнездят в ПП „Врачански Балкан“

- Advertisement -spot_img

През месец март 2023 г. две новосформирани двойки черни лешояди бяха наблюдавани в Природен парк „Врачански Балкан“.

Птиците са се установили в гнезда, изкуствено изградени през 2022 година от екипа на арбориста Мирослав Енев.

При наблюдението беше установено, че лешоядите надстрояват гнездата и често ги посещават, което показва, че те добре ги приемат. За разлика от белоглавите лешояди, които предпочитат скалните отвеси, черните лешояди гнездят предимно по дървета.

Построяването на изкуствени гнезда е метод, чрез който се стимулира размножаването на черните лешояди в райони, където има малко дървета с подходящи корони за гнездене.

Дейностите за възстановяване на черния лешояд, като гнездящ вид в парка се изпълняват от ДПП „Врачански Балкан“, Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна и Дружество за защита на хищните птици.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини