домГораЛесозащитна станция - Пловдив проведе годишния си инструктаж със стопаните на горите...

Лесозащитна станция – Пловдив проведе годишния си инструктаж със стопаните на горите в региона

- Advertisement -spot_img

Проведоха се ежегодните инструктажи по лесозащита със служители на горски структури (държавни и общински), лесовъди на частна практика в петте регионални дирекции по горите на територията на шест административни области (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора), в района на дейност на ЛЗС Пловдив.

На инструктажите експертите по лесозащита представиха основните вредители по региони, методите и технологиите за борба с тях и новите предизвикателства през 2023.

Особено внимание се обърна на работата с лесопатологичния модул в електронната информационна система на ИАГ.

Ежегодният задължителен инструктаж се провежда от експертите на трите лесозащитни станции в България.

Участие в него вземат служителите с лесовъдско образование от регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, държавните горски и ловни стопанства, както и представители от общинските структури, сдруженията и лесовъди на свободна практика.

По време на мероприятието се дават указания за особеностите, начините и сроковете за извършване на наблюденията, сигнализацията, лесопатологичните обследвания през годината за отделните видове вредители и заболявания. Предстоят инструктажите на територията на ЛЗС Варна и ЛЗС София.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини