домБългария90 години от създаването на Ловно стопанство Паламара

90 години от създаването на Ловно стопанство Паламара

- Advertisement -spot_img

90 години от създаването на Ловното стопанство Паламара ще отбележат през Седмицата на гората всички настоящи и бивши служители на териториалното поделение. От ръководството са решили и през следващите месеци да има множество събития свързани с кръглата годишнина, но началото на празничните прояви ще бъде поставено днес със залесяване в местността Саксана, в землището на село Пристое. Срещи с бивши служители, уроци по Горска педагогика с деца от 1 – 4 клас и събиране на колектива са само част от проявите в периода 3.04.-9.04.2023г. Предстоят още интересни инициативи до края на годината, като ръководството на стопанството се ангажира да ги обявява предварително, за да могат във всички тях да се включат хората, които проявяват интерес към историята и настоящето на ДЛС-Паламара. 

Паламара води началото си от 1932 година, когато е била ловен развъдник за благороден елен, създаден от цар Борис III. През 1945 година стопанството има площ 1300 ха и запас от 185 елена. Постепенно броя на животните се увеличава, като се води селекция и опресняване на кръвта. Стопанството успява да спечели десетки златни медали, като трофеи добити в Паламара красят колекциите на известни ловци по цял свят. 

30-те години на миналият век числеността на благородния елен в страната ни е критично ниска. Скоро след създаване на стопанството започват да се изпращат животни в много райони на България, което е допринесло съществено за запазването и възстановяването на вида. През годините ДЛС-Паламара е и основен източник за разселване на благороден елен. Стопанството е изиграло ключова роля за запазване и възстановяване на популацията в национален мащаб. Така през 70-те години благородният елен става емблема на ловния туризъм в България. Благодарение на специалистите, които са работили в стопанството е създадена популация от вида, която е с изключително ценни трофейни качества и привлича български и чужди ловци. 

Днес ДЛС-Паламара се простира на площ от 17 578 ха. Според пролетната таксация стопанството е със запас: 3000 благородни елена, близо 40 лопатара, над 700 сърни, 436 диви свине, 300 муфлона, повече от 1400 заека, 800 фазана и 1527 яребици. От хищниците се срещат чакали, лисици, диви котки, белки, язовци и др. 

В Териториалното поделение в момента работят 65 служители, като денят макар и празничен започна с работно съвещание и разпределяне на задачите за седмицата, 

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини