домГора

Гора

В ДГС „Своге“ върви усвояването на дървесина след ледолома от 2021 г.

В ДГС „Своге“ усвояването на повредената дървесина върви с добри темпове, след ледолома от 2021 г. Тогава пострадаха близо 19 800 декара гора, като...

Обсъждаха въпроси и проблеми, възникващи в процеса на прилагане на горското законодателство

Актуални въпроси и проблеми, възникващи в процеса на прилагане на законодателството в областта на горите бяха обсъдени на съвещанието-семинар на тема „Административни производства за...

Горски педагози от СИДП, ДПП „Шуменско плато“ и ДГС „Провадия“ гостуваха в Добрич

За първи път екипът горски педагози от СИДП, ДПП „Шуменско плато“ и ДГС „Провадия“ гостува в Добрич. Уроци за гората се проведоха с второкласниците от...

Над 3000 проверки извършиха служителите на горските и ловни стопанства на ЮЦДП през април

Над 3000  проверки са извършили през месец април служителите на горските и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, включително и мобилните контролни екипи на...

Отглеждането на подраста бе акцент на съвещание в ДГС-Върбица

Четири обекта бяха подготвили от ДГС-Върбица за традиционното си съвещание по маркиране. Събирането ръководи директорът на стопанството инж. Ваиз Кимов. Лесовъдите от териториалното поделение и...

Вижте