домГора

Гора

Световен ден на гората

На 21 март се чества Световният ден на гората. Той се отбелязва от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата...

ДГС – Тича обяви конкурс за рисунка на тема „Децата обичат гората“

Държавно горско стопанство – Тича, териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен, обявява конкурс за рисунка на тема „Децата обичат гората“. Поводът е...

Активно се работи по усвояване на пострадалата дървесина от ветровал на територията на ЮЦДП

Активно се работи по усвояване на пострадалата дървесина от ветровал на териториите на ДЛС „Широка поляна“ и ДГС „Доспат“. Природното бедствие, настъпило на 17...

ДГС-Троян изгради поредния кът за отдих в лесопарк „Турлата“

Служители на Държавно горско стопанство -Троян завършиха част от втория етап по изработката на дървени елементи за естетизиране на околната среда и благоустрояване на...

Горско стопанство предизвиква деца и младежи от Омуртагско и Антоновско да творят на тема „Аз обичам българската гора“

„Държавното горско стопанство“ в Омуртаг предизвиква деца и младежи от Омуртагско и Антоновско да творят на тема „Аз обичам българската гора“. Конкурсът е по...

Вижте