домГора

Гора

Близо 1 500 проверки в горите на територията на СЗДП през април

1 491 проверки са извършили през април мобилните екипи към Северозападно държавно предприятие и служители на 23 териториални поделения. Инспектирани са 471 обекта за...

Прилагат чуждестранен опит за механична борба с боровата процесионка в ЛЗС София

Нова за страната ни практика за борба с борова процесионка прилагат на територията на Лесозащитна станция - София. Използването на метода е по идея...

Нова церова гора ще попълни обезлесен участък край Ихтиман

Залесяването с дървесен вид цер започна в местността Балдарова могила, на територията на ТП „ДГС Ихтиман“. В залесителното мероприятие се включиха деца от петите...

Ученици и горски служители залесяваха в Рила

Деца от пети и шести клас от ОУ "Аверкий Попстоянов" в град Рила участваха в четвъртото залесително мероприятие по проект по ОПОС "Подобряване природозащитното...

Горски инспектори от РДГ – Пловдив разкриха схема за кражба на дървесина

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - Пловдив разкриха схема за кражба на дървесина в с. Първенец, обл. Пловдив. Нарушението е констатирано след...

Вижте