домГора

Гора

ЮЗДП залесява и възстановява ценни природни местообитания

Една от главните дейности на Югозападното държавно предприятие е възобновяването на горите. Равносметката, която може да се направи през изминалите няколко години е, че са...

160 акта за нарушения по Закона за горите са съставили горските инспектори в Кърджали

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Кърджали са съставили 3 акта по Закона за горите. Нарушението е констатирано при извършване на рутинна...

ИАГ започва изпълнението на проект за опазване и устойчиво използване на горските генетични ресурси

В Международен панаир Пловдив, на изложението „Природа, лов, риболов“ беше представен проект на Изпълнителна агенция по горите OptFORESTS „Използване на горските генетични ресурси за...

Напредва проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“

Горските експерти от ЮЗДП ДП работят усилено по изпълнението на проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в...

РДГ-Варна обявява ученически конкурс за рисунка тема „Пролетно пробуждане в гората“

По повод предстоящата ,,Седмица на гората 2023 г.“ Регионална дирекция по горите - Варна обявява конкурс за детска рисунка на тема „Пролетно пробуждане в...

Вижте