домПтицевъдство

Птицевъдство

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в с. Дончево

Вирусът е установен в животновъден обект за отглеждане на стокови кокошки носачки, находящ се в землището на с. Дончево, общ. Добрич, обл. Добрич. В животновъдният...

БАБХ обяви огнище на Инфлуенца по птиците в селата Мало Конаре и Криво поле

 Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в с. Мало Конаре, област Пазарджик. Вирусът е установен...

Внесли сме над 2.5 млн. яйца от Украйна и Латвия

През периода 09 - 19.03.2023 година в Република България са внесени пресни кокоши яйца за директна консумация, клас А, от Украйна и Латвия -...

Птицевъдният сектор у нас вероятно ще генерира над 2 млрд. лева приходи

Цените на храните се увеличиха значително през 2022 г. в страните от Европейския съюз, а яйцата са един от продуктите, поскъпнали най-значително, е заключението...

Вижте