домПчеларство

Пчеларство

До 2 октомври пчеларите могат да подават заявление за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ чрез СЕУ

До 23:59 часа на 2 октомври 2023 г. ще продължи приема на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 г. Зареждането...

Пчеларите могат да подават и приключват заявленията си за подпомагане до сряда

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) напомня на всички кандидати по интервенциите в сектор „Пчеларство“, че срока за подаване на заявления...

В помощ на пчеларите ДФЗ публикува видео указания и ръководство за подаване на заявление по интервенциите в сектора

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видеоклип с инструкции и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектора на пчеларството в Системата...

От 17 юли се отваря прием на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през СЕУ

От 17 юли 2023 г. със заповед № 03-РД/2928 от 5.07.2023 г.на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) се отваря приема по интервенциите...

Отпускат се 18 000 лева за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди 18 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за...

Вижте