домЗемеделие

Земеделие

Застрахователите могат да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция

  Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схемата за държавна помощ...

Вижте