домРибарство

Рибарство

1,3 млн. лева за модернизиране на рибарските общини и бизнес

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над  1,3 млн. лв. (1 324 099 лв.) на 14 бенефициерипо Програма за морско дело...

Вижте