домКурс

Курс

Вътев: Над 1 млрд. евро по Стратегическия план са предвидени за бизнеса в земеделието

Над 1 млрд. евро по Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г. са предвидени за бизнеса в земеделието. Това...

Наредбата за сечите в горите с нови правила

В Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите действат нови правила, съгласно утвърдени изменения на документа и обнародвани в Държавен вестник...

ДФЗ одобри 47,5 млн. лв. помощ de minimis за секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри 47,5 млн. лв. помощ de minimis за секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. Изплащането на тази помощ от държавния...

Общо 369 проекта на млади фермери и фамилни стопанства по подмярка 6.1 от ПРСР преминават на следващ етап на оценка

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 485 проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски...

Промените в цените на основните зърнени стоки на световните борсови пазари и през тази седмица са минимални

Промените в цените на основните зърнени стоки на световните борсови пазари и през тази седмица са минимални и при повечето от тях вървят в...

Вижте