домКурс

Курс

България настоява за изключването на етеричните масла от обхвата на европейски регламент

България настоява за изключването на етеричните масла от обхвата на европейския регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химикали, касаещо и етеричните масла. За...

България участва в пленарните сесии на Комитетите по земеделие и по рибарство на ОИСР

Делегация от Министерството на земеделието, водена от заместник-министър Георги Събев, се включи в 131-та пленарна сесия на Комитета по рибарство (COFI) на Организацията за...

Гечев: Ще инициираме кампания „Уважение за българските фермери“

Министерството на земеделието и браншовите организации ще реализираме кампания „Уважение за българските фермери“. Това обяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на откриването...

До края на юни земеделските производители доказват дали отговарят на критерия за активен стопанин

Предстоят проверки на кандидатите за директни плащания в Кампания 2023 Предстоят проверки дали кандидатите за директни плащания в Кампания 2023 спазват критерия „Активен земеделски стопанин“,...

Неделков: Призовавам браншовите асоциации в сектор животновъдство да засилят диалога между производители и преработватели

Призовавам браншовите асоциации в сектор животновъдство да засилят диалога между производители и преработватели. По този начин ще се съгласуват интересите между тях по отношение...

Вижте