домГораНад 1 200 дка нови култури ще залесят Държавните горски стопанства в област...

Над 1 200 дка нови култури ще залесят Държавните горски стопанства в област Враца

- Advertisement -spot_img

1 227 дка нови култури ще залесят Държавните горски стопанства в област Враца, участващи в проект с европейско финансиране на Северозападно държавно предприятие-Враца/СЗДП/. В проекта са включени 3 горски стопанства от областта, чиято обща площ е 35 964 ха. По този повод служители на СЗДП, ДГС-Враца и Природен парк „Врачански балкан“ проведоха поредното събитие от информационната кампания „Зелено бъдеще за всеки!“, което се състоя днес от 10.00ч пред сградата на предприятието във Враца. Гражданите бяха информирани за залесителните дейности на горските стопанства и какъв ще бъде ефектът от тях за хората. С най-малките бе проведено художествено ателие с природни материали, в което те приложиха своята креативност да подредят върху дървени шайби иглолистни клонки, шишарки и др. Оля Генова и Даниела Борисова пък проведоха занимателни игри с подрастващите в детските градини „Щастливо детство“ и „Детски свят“-град Враца. По време на информационния ден жителите на града бяха анкетирани за това, какво знаят за гората, лесовъда и ползите от залесяването, след което получиха като подарък рекламни материали.

          На територията на Държавно горско стопанство-Враца ще бъдат отгледани 95 дка нови култури, ще бъдат попълнени 28 дка горски територии и залесени 87 дка нови гори.

Горското стопанство в Мездра пък ще отгледа 500 дка млади дръвчета, ще попълни 19 дка площи и ще залеси 56 дка държавни горски територии.

ДГС Оряхово ще извърши следните дейности: отглеждане на 5 635 дка, попълване- 50дка и залесяване-11 084дка. На територията на горското стопанство СЗДП поддържа единствения за областта функциониращ горски разсадник „Галово“. В него ежегодно се произвеждат около 180 хил. фиданки, предимно от топола. По проекта е предвидено да се отгледат повече от 240 хил. млади дръвчета.

Информационната кампания „Зелено бъдеще за всички“ се провежда  по повод изпълнение на проект от СЗДП с наименование „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини