домБългария

България

Вътев обсъди с животновъди мерки за повишаване на българското производство на  мляко и месо

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди с браншови организации от сектор „Животновъдство“ предстоящите промени в Стратегическия план и мерките, които трябва да...

Георгиева: С прилагането на Стратегическия план се стремим да увеличим биологичното производство

С прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България се стремим да увеличим дела на биологичното земеделие и производство...

МЗХ предвижда намаляване на административната тежест по подмярка 4.1 от ПРСР (2014-2020 г.)

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на заповеди за изменение на Насоки за кандидатстване по две процедури - BG06RDNP001-4.012 и...

Министър Вътев и украинският министър на земеделието се договориха за обмен на данни за търговията със селскостопански стоки

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев се договори с министъра на аграрната политика и храните на Украйна Микола Солски да започне редовен обмен...

Срокът за подаване на заявките за плащане по подмярка 22.2 от ПРСР е удължен до 4 октомври

До 4 октомври 2023 г. Министерството на земеделието и храните удължава срокът за подаване на заявките за плащане по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане...

Вижте