домБългарияВъздушно пръскане срещу ръждива борова листна оса в три села край Сандански

Въздушно пръскане срещу ръждива борова листна оса в три села край Сандански

- Advertisement -spot_img

Днес върху площ от 2 279 дка култури от черен бор в землищата на селата Яново, Петрово и Лехово, община Сандански се извърши въздушно пръскане срещу ръждива борова листна оса. Мероприятието е включено в лесопатологична прогноза на Лесозащитна станция – София за 2023 г. за територията на  Държавно горско стопанство – Катунци. При третирането на насажденията срещу насекомния вредител е използван биологичен препарат, който не е вреден за здравето на хората. 

Повредите, които причинява ръждивата борова листна оса са свързани с изхранването на нейните ларви. Младите ларви скелетират епидермиса на иглиците, докато по-възрастните ларви изяждат целите иглици. Хранят се групово с едногодишни или по-стари игли, оставяйки новорастящите иглички недокоснати. В резултат на нападението приемането на хранителни вещества от дърветата се затруднява, а това води до намален прираст. Системното недохранване на дърветата може да доведе до физиологично отслабване и податливост към заболявания.

Ръждивата борова листна оса има едно поколение годишно. Повечето яйца се излюпват от април до средата на май, след което започват да се хранят със съществуващите иглици. Храненето на ларвите продължава от 4 до 6 седмици. След като завършат своето развитие те какавидират в почвата. Възрастните се появяват от началото на септември до късна есен. Във високите планини и по-северните райони жизненият цикъл на осата може да продължи 2 години. 

Авиобиологичната борба се провежда срещу лъжегъсеници в млада възраст, когато все още обезлистването е слабо. Ефектът от третирането с биологичния препарат ще бъде отчетен по процента на загиналите лъжегъсеници на ръждивата борова листна оса от експертите на Лесозащитна станция – София след две седмици.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини