домБългарияОбщина Брезово и Аграрен университет – Пловдив създават стандарт за качество „Био...

Община Брезово и Аграрен университет – Пловдив създават стандарт за качество „Био Брезово“

- Advertisement -spot_img

Община Брезово и Аграрен университет – Пловдив създават стандарт за качество „Био Брезово“ по проект, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобряване включването на уязвими групи“. Това съобщиха на пресконференция във висшето училище ректорът проф. Христина Янчева и кметът на Община Брезово Христо Енков, предаде БТА.

Като Аграрен университет показваме, че работим с региона, защото за нас е важно да отворим вратите си и да трансферираме нашите знания и добри практики към малките общини, където хората основно се занимават със земеделие, посочи Янчева. 

Създаването на марката „Био Брезово“ ще даде възможност на хората, които започнат да отглеждат био продукти, да намерят реализация на продукцията си, отбеляза Красимир Трифонов, ръководител на проекта. По думите му марката е стандарт за качество на произведената земеделска продукция. Първо ще се създаде стандартът, после ще се разпространи сред земеделските производители. Ангажирани са преработватели от региона, с част от които има подписани предварителни споразумения, коментира Трифонов. Представители на малкия и среден бизнес в общината – ресторанти, къщи за гости, магазини също ще бъдат поканени да внедрят стандарта. Целта е да бъде създадена заетост и приходи за населението на общината. По проекта ще бъдат разкрити две работни места. 

Според проф. д-р Владислав Попов, заместник-ректор по научна и проектна дейност в Аграрния университет, регистрирането на такава търговска марка ще бъде реклама за региона и в европейски мащаб. В последните 10 години не само потребителите предпочитат такива продукти, но и преработвателите ги търсят, за да увеличат стойността на своите продукти, отбеляза той.

„Био брезово“ ще бъде частен стандарт, а критериите, по които ще се създаде, ще са свързани със спецификата на региона, природните характеристики и човешкия фактор, коментира доц. д-р Анна Карова, преподавател в Катедра „Агроекология и опазване на околната среда“. Стандартът ще се разработва с местната общност, като се очаква в началото на есента документацията да бъде готова. Ще бъде разработено лого и онлайн платформа с интерактивна карта, на която ще бъдат нанесени обектите, които работят със стандарта. 

Проектът „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО Брезово“ е на стойност 362 хил. лева и ще се изпълнява до април 2024 година. 

Община Брезово и Аграрен университет – Пловдив работят заедно и по изпълнение на проект „Изграждане на консултативен център за биоземеделие, биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово“, финансиран по същата програма.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини