домГораПреглед на паднали рога от благороден елен се проведе в ловно стопанство...

Преглед на паднали рога от благороден елен се проведе в ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“

- Advertisement -spot_img

Осмото издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен се проведе в Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ вчера. Превърналото се вече в традиция събитие събра рога от над десет държавни ловни стопанства от цялата страна.

Изложението е плод на  дългогодишния труд на ловни експерти и усилията, които се полагат за стопанисването на дивечовите запаси в страната. Всяка година мащабите на форума се увеличават – като брой участници, количества представени паднали рога и най-вече качеството на рогата. Това ясно показва, че целенасочената работа по подобряване състоянието на популацията на благородния елен в страната има видими резултати.

Тази година в Прегледа на паднали рога от благороден елен участваха експерти от Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите, Държавните горски предприятия, представители на научните среди от Лесотехническия университет, както и от Република Сърбия и Северна Македония. Събитието бе посетено и от областните управители на Силистра, Габрово и Разград, и кметове на общини в района на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“.

Домакините ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ представиха най-голямата сбирка от паднали рога за сезон 2023 г. – с общо тегло 1 360 кг. Общото количество рога представено на форума беше около 3,5 т. Паднали рога бяха изложени от ТП ДЛС „Дунав“-Русе , ТП ДЛС „Росица“, ТП ДГС „Сеслав“, ТП ДЛС „Каракуз“, ТП ДЛС „Черни Лом“, ТП ДЛС „Паламара“, ТП ДЛС „Тервел“,  ТП ДЛС „Несебър“, ТП ДЛС „Ропотамо“ , ТП ДГС „Граматиково“ и ТП ДЛС „Мазалат“. Освен стопанствата от държавните структури имаше представени паднали рога и от един дивечовъден участък „Зли дол“ и Ловно-рибарско дружество „Чардафон“-Габрово.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини