домГораОтглеждането на подраста бе акцент на съвещание в ДГС-Върбица

Отглеждането на подраста бе акцент на съвещание в ДГС-Върбица

- Advertisement -spot_img

Четири обекта бяха подготвили от ДГС-Върбица за традиционното си съвещание по маркиране. Събирането ръководи директорът на стопанството инж. Ваиз Кимов.

Лесовъдите от териториалното поделение и гостите от СИДП и РДГ-Шумен обсъдиха маркирането и извеждането на възобновителните сечи в стопанството.

Акцентира се върху отглеждането на подраста, извършване на навременно осветление и подпомагане на естественото възобновяване.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини